Dukumentiyada

Daabacaada iyo cadaymaha la xidhiidha baadhitaanada iyo socodsiinta baadhitaanka.

Geli erey raadin