Makipag-ugnayan


Makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email

Kung gusto mong magbigay ng feedback sa Inquiry, o nais mong makipag-ugnayan sa amin tungkol sa anumang aspeto ng aming trabaho, maaari kang mag-email sa amin sa contact@covid19.public-inquiry.uk.

Ang Inquiry email inbox ay sinusubaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, sa buong araw ng trabaho.

Makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng post

Kung gusto mong makipag-ugnayan sa Inquiry sa pamamagitan ng post, maaari mong gamitin ang sumusunod na address:

FREEPOST
UK Covid-19 Pampublikong Pagtatanong

Maaaring tumanggi ang Inquiry na tumugon sa anumang bagay na hindi nararapat, mapang-abuso o mapang-abuso.

Mga reklamo

Kung hindi ka nasisiyahan sa serbisyong natatanggap mo mula sa Inquiry, mangyaring sumangguni sa aming pamamaraan ng mga reklamo.

Mga katanungan sa media

Kung ikaw ay isang akreditadong mamamahayag maaari kang mag-email sa amin sa media@covid19.public-inquiry.uk o tawagan kami sa +44 7548 955 886.