Pambungad na pahayag ni Baroness Hallett

  • Nai-publish: 21 Hulyo 2022
  • Uri: Lathalain
  • Module: Hindi maaari

Noong ika-21 ng Hulyo 2022, binuksan ng Tagapangulo ng Pagtatanong ang Pagtatanong sa Publiko. Binabalangkas ng dokumentong ito ang pahayag na ginawa

I-download ang dokumentong ito

Bersyon ng British Sign Language (BSL).