Liham mula sa Tagapangulo sa Punong Ministro tungkol sa Draft na Tuntunin ng Sanggunian ng Pagtatanong

  • Nai-publish: 19 Hulyo 2022
  • Uri: Lathalain
  • Module: Hindi maaari

Noong ika-11 ng Marso 2022, sumulat ang Tagapangulo ng Pagtatanong sa Punong Ministro upang talakayin ang paglulunsad ng isang konsultasyon sa draft na Mga Tuntunin ng Sanggunian

I-download ang dokumentong ito