Ang Inquiry ay humirang ng bagong kasosyo upang siyasatin ang epekto ng pandemya sa mga bata at kabataan.

  • Nai-publish: 15 Enero 2024
  • Mga Paksa: Mga pahayag

Ang UK Covid Inquiry ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong sa gawain nito na direktang makarinig mula sa mga bata at kabataan, kabilang ang mga pinaka-apektado ng pandemya, upang makatulong na ipaalam ang mga natuklasan at rekomendasyon nito.  

Nagtatrabaho sa Inquiry, mga independiyenteng espesyalista sa pananaliksik, Verian (dating Kantar Public) ay hinirang upang maghatid ng isang pasadya at naka-target na proyekto ng pananaliksik sa mangolekta ng mga unang karanasan mula sa mga bata at kabataan bilang bahagi ng isang malakihang proyekto ng pananaliksik. Ito ay isasama sa umiiral na ebidensya sa mga epekto ng pandemya sa mga bata at kabataan. 

Ang mga insight mula sa pananaliksik ay ibibigay sa Inquiry bilang legal na ebidensya upang ipaalam sa pagtatanong at mga rekomendasyon ng Tagapangulo para sa hinaharap.

Nakipagtulungan ang Inquiry sa mga eksperto at organisasyon na kumakatawan sa mga bata at kabataan upang maingat na isaalang-alang ang diskarte nito na mangangailangan ng naaangkop na mga hakbang sa pag-iingat at emosyonal na suporta upang mabawasan ang panganib ng pinsala. 

Nilinaw ng Tagapangulo ng Inquiry, Baroness Hallett, na iimbestigahan ng Inquiry ang mga epekto ng pandemya sa mga bata at kabataan at ito ay nakalagay sa Inquiry's tuntunin ng sanggunian.

Ang mga karanasan ng mga bata ay maaari ding maunawaan sa pamamagitan ng kanilang mga magulang, tagapag-alaga, guro at iba pang matatanda at hinihikayat namin silang sabihin sa Pagtatanong kung paano sila naapektuhan ng pandemya sa pamamagitan ng kanilang mga anak. Bawat Kwento ay Mahalaga.

Ang Verian (dating Kantar Public) ay may malawak na track record sa pagbibigay ng matatag na pananaliksik at ebidensya sa mga departamento ng gobyerno. Nagdadala sila ng isang world class na pangkat na may malawak na karanasan sa pagsuporta at pagbibigay kapangyarihan sa mga kabataan, lalo na sa mga bihirang marinig, upang magawang makisali sa pananaliksik at ibahagi ang kanilang mga karanasan at pananaw.

Ikinararangal namin na masuportahan ang UK Covid-19 Inquiry upang matiyak na ang mga boses ng mga bata at kabataan ay maririnig at makapagbibigay ng napakahalagang kontribusyon sa mga aral na natutunan para sa hinaharap.

Ang UK CEO ng Verian na si Craig Watkins

Mga detalye ng kontrata ay matatagpuan sa GOV.UK.