Sektor ng pangangalaga (Module 6)


Binuksan ang Module 6 noong Disyembre 12, 2023. Sisiyasatin ng module na ito ang epekto ng pandemya sa sektor ng pangangalagang panlipunan ng mga nasa hustong gulang at pribado na pinondohan sa England, Scotland, Wales at Northern Ireland. Isasaalang-alang nito ang mga kahihinatnan ng paggawa ng desisyon ng gobyerno - kabilang ang mga paghihigpit na ipinataw - sa mga naninirahan at nagtatrabaho sa loob ng sektor ng pangangalaga, pati na rin ang mga desisyon tungkol sa kapasidad sa mga ospital at mga residente sa pangangalaga ng mga nasa hustong gulang at mga tahanan ng tirahan.

Tatalakayin din nito ang mga hakbang na ginawa sa pangangalaga ng mga nasa hustong gulang at mga tahanan ng tirahan upang maiwasan ang pagkalat ng Covid-19 at suriin ang kapasidad ng sektor ng pangangalaga sa mga nasa hustong gulang na tumugon sa pandemya. Ang higit pang mga detalye ay kasama sa pansamantalang saklaw para sa Module 6, na inilathala sa Website ng pagtatanong.

Ang window ng aplikasyon ng Core Participant ay sarado na ngayon.

Ang Pangunahing Kalahok ay isang indibidwal, organisasyon o institusyon na may partikular na interes sa gawain ng Pagtatanong.

Maaaring ma-access ng mga Pangunahing Kalahok ang ebidensyang nauugnay sa pagsisiyasat na ito, gumawa ng mga pambungad at pagsasara ng mga pahayag sa mga pagdinig sa Pagtatanong at magmungkahi ng mga linya ng pagtatanong.

Nilalayon ng Inquiry na magsagawa ng mga paunang pagdinig para sa Module 6 sa tag-init 2025.

Ang mga pagdinig ay magaganap sa Dorland House, 121 Westwood Terrace, London, W2 6BU (mapa). Ang lahat ng mga pagdinig ay bukas sa publiko upang dumalo. Impormasyon kung paano dumalo makikita sa website.

Sa mga paunang pagdinig, ang Tagapangulo ng Pagtatanong ay gumagawa ng mga desisyon tungkol sa kung paano tatakbo ang mga pagsisiyasat. Ang Pagtatanong ay hindi nakakarinig ng ebidensya sa mga pagdinig na ito. Magkakaroon ng mga pagsusumite mula sa Counsel to the Inquiry and Core Participants para tumulong sa paghahanda para sa mga pampublikong pagdinig, kung saan dinidinig ang ebidensya.