Pagkuha (Module 5)


Binuksan ang Module 5 noong Oktubre 24, 2023. Isasaalang-alang at gagawa ng module na ito ang mga rekomendasyon tungkol sa pagkuha at pamamahagi sa mga end-user sa apat na bansa ng United Kingdom ng mga pangunahing kagamitan at supply na nauugnay sa pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang PPE, ventilator at oxygen.

Susuriin ng module ang katatagan at pagiging epektibo ng mga proseso ng pagkuha, ang kasapatan ng mga item na nakuha (kabilang ang kanilang mga detalye, kalidad at dami) at ang pagiging epektibo ng kanilang pamamahagi sa end-user. Isasaalang-alang din nito ang buong UK na pagkuha ng mga lateral flow test at PCR test.

Ang window ng aplikasyon ng Core Participant para sa Module 5 ay sarado na ngayon.

I-explore ng Module 5 ang pagkuha ng pandemya sa buong UK sa apat na linggo ng mga pampublikong pagdinig.

    • Lun 3 Mar – Hue 3 Abr

Ang mga darating o nakalipas na petsa ng pagdinig para sa modyul na ito ay maaring tingnan sa Inquiry's pahina ng mga pagdinig.