Epekto ng pandemya ng Covid-19 sa mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa 4 na bansa ng UK (Module 3)


Binuksan ang Module 3 noong Martes, Nobyembre 8, 2022. Titingnan nito ang tugon ng pamahalaan at lipunan sa Covid-19 pati na rin ang pag-dissect sa epekto ng pandemya sa mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan, mga pasyente at mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan. Kabilang dito ang pamamahala sa pangangalagang pangkalusugan, pangunahing pangangalaga, mga backlog ng NHS, ang mga epekto sa probisyon ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng mga programa sa pagbabakuna pati na rin ang mahabang pagsusuri at suporta sa covid.

Ang proseso ng aplikasyon para maging Core Participant para sa Module 3 ay sarado na.

Ang mga pampublikong pagdinig para sa Module 3 ay tatakbo sa loob ng 10 linggo sa London na hinati ng dalawang linggong pahinga.

    • Lun 9 Set - Huwebes 10 Okt 2024
    • Break: Lun 14 – Biy 25 Okt
    • Lun 28 Okt. - Hue 28 Nob

Ang mga darating o nakalipas na petsa ng pagdinig para sa modyul na ito ay maaring tingnan sa Inquiry's pahina ng mga pagdinig.