Mga bakuna at therapeutics (Module 4)


Ang modyul na ito ay isasaalang-alang at gagawa ng mga rekomendasyon sa isang hanay ng mga isyu na nauugnay sa pagbuo ng mga bakunang Covid-19 at ang pagpapatupad ng programa ng paglulunsad ng bakuna sa England, Wales, Scotland at Northern Ireland. Ang mga isyu na nauugnay sa paggamot sa Covid-19 sa pamamagitan ng parehong mga umiiral at bagong gamot ay susuriin nang magkatulad. Magkakaroon ng pagtutok sa mga aral na natutunan at paghahanda para sa susunod na pandemya.

Susuriin ang mga temang isyu na may kaugnayan sa hindi pantay na paggamit ng bakuna, upang isama ang pagkakakilanlan ng mga pangkat na naging paksa ng hindi pantay na paggamit, mga potensyal na sanhi ng naturang hindi pantay na paggamit at ang tugon ng Pamahalaan.

Tatalakayin ng module ang mga isyu ng kamakailang pampublikong alalahanin na may kaugnayan sa kaligtasan ng bakuna at ang kasalukuyang sistema para sa pagtugon sa pananalapi sa ilalim ng UK Vaccine Damage Payment Scheme.

Ang proseso ng aplikasyon para maging Core Participant para sa Module 4 ay sarado na ngayon.

Plano ng Inquiry na marinig ang ebidensya para sa pagsisiyasat na ito sa London sa loob ng tatlong linggo.

    • Martes 14 – Hue 30 Ene 2025

Ang mga darating o nakalipas na petsa ng pagdinig para sa modyul na ito ay maaring tingnan sa Inquiry's pahina ng mga pagdinig.