Schemat publikacji zapytania

Ten schemat publikacji kategoryzuje wszystkie informacje, które rutynowo publikujemy, gdzie można je znaleźć i kiedy stają się dostępne.


Jaki jest cel programu publikacji?

Celem tego schematu publikacji jest określenie, w jaki sposób brytyjskie zapytanie dotyczące Covid-19 Enquiry rutynowo publikuje kluczowe informacje w ramach podejścia do otwartości, które jest odpowiednie w przypadku dochodzenia publicznego, oraz w celu:

  1. Daj społeczeństwu wiedzę o tym, jakie informacje przechowujemy i publikujemy
  2. Ułatw sobie dostęp do tych informacji

Ze względu na charakter niektórych dowodów przedstawianych w ramach Dochodzenia podczas przesłuchań i udostępnianych publicznie, niektóre dokumenty mogły zostać zredagowane w celu ochrony danych osobowych lub informacji nieistotnych dla dochodzeń prowadzonych w ramach Dochodzenia.

Jak uzyskać dostęp do informacji?

Zapytanie rutynowo publikuje informacje na swojej stronie internetowej, z których większość można znaleźć na stronie dokumenty biblioteka. Tutaj możesz przełączać się między publikacjami i dowodami, filtrować według typu publikacji lub dowodu, modułu, dat i tłumaczeń, a także przeszukiwać oba, wyszukując słowa kluczowe. Wszystkie dokumenty regularnie publikowane są dostępne do pobrania przez użytkowników.

Kto jest odpowiedzialny za plan publikacji

Zespół ds. raportowania zapytania ponosi ogólną odpowiedzialność za utrzymanie i aktualizację schematu publikacji. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając e-mail contact@covid19.public-inquiry.uk.