Regulamin


Ta witryna jest prowadzona do użytku osobistego. Dostęp i korzystanie z tej witryny oznacza akceptację niniejszych Warunków. Staje się to skuteczne od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystałeś z tej strony internetowej.

Zgadzasz się korzystać z tej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem iw sposób, który nie narusza praw ani nie ogranicza ani nie utrudnia korzystania z tej witryny przez osoby trzecie. Takie ograniczenia lub zakazy obejmują między innymi zachowanie niezgodne z prawem, które może nękać lub powodować niepokój lub niedogodności dla dowolnej osoby, a także przekazywanie treści obscenicznych lub obraźliwych.

Korzystanie z treści z tej witryny

O ile nie wskazano inaczej, materiał na tej stronie internetowej podlega ochronie prawa autorskiego Korony. Przeczytać Strona Crown Copyright na stronie National Archives po więcej informacji. https://covid19.public-inquiry.uk jest publikowany pod Otwarta licencja rządowa, i możesz reprodukować informacje z witryny, o ile przestrzegasz warunków tej licencji. Materiał jest licencjonowany „taki, jaki jest” i wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje, zobowiązania i odpowiedzialność w odniesieniu do materiału w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w materiale i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody jakiegokolwiek rodzaju spowodowane jego użyciem. Nie gwarantujemy ciągłości dostaw materiału.

Zasady linkowania i udostępniania treści

Łącze do tej witryny

Podczas używania https://covid19.public-inquiry.uk możesz uzyskać dostęp do innych rządowych stron internetowych. Każda z tych witryn może mieć własne warunki. Uzyskując dostęp do tych stron internetowych, należy upewnić się, że zapoznano się z odpowiednimi warunkami. Z wyjątkiem innych stron rządowych, nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani wiarygodność żadnej strony internetowej lub usługi mediów społecznościowych, do których prowadzimy łącze, i niekoniecznie popieramy wyrażone w nich opinie.

Użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej witryny innym osobom i nie ponosimy odpowiedzialności za ich decyzję. Nie ponosimy odpowiedzialności za cokolwiek, co użytkownicy napisali podczas udostępniania treści w mediach społecznościowych i niekoniecznie podzielamy wyrażane przez nich poglądy lub opinie. Oferowane przez nas ułatwienie udostępniania treści będzie częściowo uzależnione od prawidłowego funkcjonowania usług pozostających poza naszą kontrolą i nie możemy zagwarantować ich dostępności.

Łącze z tej witryny

Naszym celem jest zastąpienie uszkodzonych linków do innych witryn, ale nie możemy zagwarantować, że te linki będą zawsze działać, ponieważ nie mamy kontroli nad dostępnością innych witryn.

Wirus ochrona

Dokładamy wszelkich starań, aby sprawdzić i przetestować materiał na wszystkich etapach produkcji. Zawsze mądrze jest uruchamiać program antywirusowy na wszystkich materiałach pobieranych z Internetu. Nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zakłócenia lub uszkodzenia danych lub systemu komputerowego, które mogą wystąpić podczas korzystania z materiałów pochodzących z tej witryny.

Ciasteczka

Ta strona do prawidłowego działania wymaga użycia plików cookies. Możesz zobaczyć pełną listę plików cookie i ich przeznaczenie w naszym Polityka Cookies.

Zastrzeżenie

The https://covid19.public-inquiry.uk strona internetowa i materiały dotyczące jej informacji, produktów i usług (lub informacji, produktów i usług osób trzecich) są dostarczane „tak jak są”, bez jakichkolwiek oświadczeń lub potwierdzeń i bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi ograniczone do dorozumianych gwarancji zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, kompatybilności, bezpieczeństwa i dokładności. Nie gwarantujemy, że funkcje zawarte w materiałach zawartych na tej stronie będą nieprzerwane lub wolne od błędów, że wady zostaną naprawione, ani że ta strona lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub reprezentują pełną funkcjonalność, dokładność , niezawodność materiałów.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi pośrednie lub wtórne straty lub szkody, ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użytkowania lub utraty możliwości użytkowania danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystanie z https://covid19.public-inquiry.uk strona internetowa.

Ta strona została zatwierdzona 26 stycznia 2022 r