Struktura zapytania

Aby umożliwić pełne i ukierunkowane zbadanie wszystkich różnych aspektów pandemii, które są ujęte w zakresie zadań, baronowa Hallett postanowiła podzielić dochodzenie prowadzone w ramach dochodzenia na moduły.


Moduły Zapytania są ogłaszane, a następnie kolejno otwierane, po czym rozpatrywane są zgłoszenia Uczestników Podstawowych. Każdy moduł ma odpowiednią rozprawę wstępną i rozprawę pełną, której szczegóły są publikowane przez Inquiry.

Przyszłe moduły

Kolejne moduły zostaną ogłoszone w nadchodzących miesiącach, kiedy to kluczowe informacje zostaną przesłane na tę stronę. Każdy moduł będzie badał problemy w całej Wielkiej Brytanii, w tym w zdecentralizowanych administracjach Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Obejmie to zarówno kwestie „systemowe”, jak i „skutki” w całej Wielkiej Brytanii, w tym:

  • Odpowiedzi biznesowe i finansowe rządu
  • Nierówności zdrowotne i wpływ Covid-19
  • Inne usługi publiczne, w tym świadczenie pierwszej linii przez kluczowych pracowników