Monitorowanie rekomendacji

Na tej stronie znajdują się informacje na temat procesu monitorowania rekomendacji w ramach Zapytania Covid-19.


Wewnętrzny monitoring zaleceń z zapytania

Przewodniczący oczekuje, że wszystkie przyjęte zalecenia zostaną uwzględnione i terminowo wdrożone. 

W trosce o przejrzystość i otwartość w dochodzeniu zwraca się do instytucji odpowiedzialnej za każde zalecenie opublikowanie kroków, jakie zostaną podjęte w odpowiedzi, oraz harmonogramu tych działań.

O ile nie określono inaczej, instytucje powinny to zrobić w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania zalecenia. W ramach Dochodzenia uzgodniono wewnętrzny proces zapewniający skuteczne monitorowanie przyjętych rekomendacji, który szczegółowo opisano poniżej.

Proces monitorowania

Osoba odpowiedzialna za zapytanie wystosuje pismo do instytucji, prosząc ją o opublikowanie odpowiedzi w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Jeżeli odpowiedź nie zostanie opublikowana, jednostka dochodzeniowa wyśle do instytucji kolejne pismo z prośbą o niezwłoczne opublikowanie odpowiedzi.

Jeżeli odpowiedź nie zostanie opublikowana, jednostka dochodzeniowa wyśle trzecie pismo, w którym odnotuje rozczarowanie jednostki dochodzeniowej faktem, że instytucja nie opublikowała jeszcze swojej odpowiedzi. Osoba zajmująca się dochodzeniem ogłosi publicznie, że napisała do instytucji.

Jeżeli odpowiedź nie została opublikowana, jednostka dochodzeniowa poprosi instytucję o podanie powodów, dla których tego nie zrobiła. Osoba przeprowadzająca zapytanie ogłosi publicznie, że zwróciła się o te informacje, a otrzymana odpowiedź zostanie opublikowana na stronie internetowej Zapytania.