Adroddiadau Modiwl Ymholiad


Mae ymchwiliadau UK Covid-19 Inquiry yn cael eu trefnu Modiwlau. Bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi ei adroddiad cyntaf a'i argymhellion yn dilyn ei ymchwiliad i 'Gwydnwch a pharodrwydd (Modiwl 1)' y DU ddydd Iau 18 Gorffennaf 2024 am hanner dydd.

Bydd pob un o ymchwiliadau’r Ymchwiliad yn cynnwys adroddiad gydag argymhellion a byddant yn cael eu cyhoeddi ar y wefan cyn gynted ag y byddant yn barod. Mae rhestr lawn o'r pynciau y bydd yr Ymchwiliad yn ymchwilio iddynt i'w gweld yn ein Gylch Gorchwyl.

Bydd Cadeirydd yr Ymchwiliad, y Farwnes Heather Hallett, yn cyflwyno ei hargymhellion o Fodiwl 1 mewn datganiad byw ar adolygiad yr Ymchwiliad. sianel YouTube yn fuan ar ôl cyhoeddi’r adroddiad.

Gwahoddir y cyhoedd i arsylwi datganiad y Cadeirydd yn fyw o ystafell wylio yn Ty Dorland. Mae ffurflen cadw seddi ar gael nawr i gymryd nifer cyfyngedig o archebion ar gyfer yr ystafell wylio.

I gadw sedd yn yr oriel gyhoeddus ar gyfer Cyhoeddi Adroddiad ar gyfer Modiwl 1 – Gwydnwch a Pharodrwydd, defnyddiwch y ffurflen hon – Cyhoeddi Adroddiad ar gyfer Modiwl 1 – Gwydnwch a Pharodrwydd – Ffurflen Cadw Seddau ar gyfer oriel gyhoeddus Ymchwiliad Covid-19 y DU

Mae rhagor o wybodaeth am Fodiwlau a strwythur UK Covid-19 Inquiry ar gael yn ein fideo esbonio defnyddiol: