Beth yw Ymchwiliad Covid-19 y DU?

Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi’i sefydlu i archwilio parodrwydd ac ymateb y DU i bandemig Covid-19, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol. Mae gwaith yr Ymchwiliad yn cael ei arwain gan ei Gylch Gorchwyl.


Cynnydd yr Ymchwiliad

Dechreuodd yr Ymchwiliad ar 28 Mehefin 2022. Mae ei ymchwiliadau wedi'u trefnu i Modiwlau. Drwy gydol pob un o'r Modiwlau hyn, mae'r Ymchwiliad yn clywed tystiolaeth gan dystion, arbenigwyr a Cyfranogwyr Craidd trwy gyfres o gyfatebol gwrandawiadau.

Modiwlau

Gwrandawiadau

Effaith Pandemig Covid-19 ar Systemau Gofal Iechyd Pedair Gwlad y DU (Modiwl 3) - Gwrandawiadau Cyhoeddus

  • Dyddiad: 9 Medi 2024
  • Dechrau: 10:00 am
  • Modiwl: Effaith pandemig Covid-19 ar systemau gofal iechyd ym mhedair gwlad y DU (Modiwl 3)
  • Math: Cyhoeddus

Mae'r darllediad hwn wedi'i amserlennu. Byddwch yn gallu ei ffrydio isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd) o 10:00 am ar 9 Medi 2024.

Bydd y darllediad hwn ar gael yn fuan.


Mae Pob Stori O Bwys

Rydym yn eich gwahodd i ddweud wrthym am eich profiadau o bandemig Covid-19.

Mae Pob Stori o Bwys yn ffurflen ar-lein sy'n gofyn i chi ddewis o restr o bynciau ac wedyn sôn wrthym am beth ddigwyddodd. Wrth gymryd rhan, rydych yn ein helpu i ddeall effaith Covid-19, ymateb yr awdurdodau, ac unrhyw wersi y gellir eu dysgu.

Dysgu rhagor a chymryd rhan

Newyddion

Diweddariadau o'r Ymchwiliad

Y Farwnes Heather Hallett

Diweddariad: Lansiwyd Modiwl 9 'Ymateb economaidd'; Dyddiadau gwrandawiadau newydd wedi'u cyhoeddi

Heddiw, mae Cadeirydd Ymchwiliad Covid-19 y DU, Y Farwnes Hallett, wedi agor nawfed archwiliad yr Ymchwiliad gan archwilio'r ymateb economaidd i'r pandemig. 

  • Dyddiad: 9 Gorffennaf 2024

Ymchwiliad yn ymweld â Llandudno a Blackpool i glywed straeon pandemig y DU

Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi teithio i Landudno a Blackpool i glywed pobl leol yn rhannu eu profiadau pandemig gyda’r Ymchwiliad yn bersonol.

  • Dyddiad: 25 Mehefin 2024

Diweddariad: Gwrandawiad Rhagarweiniol ar gyfer Effaith y Pandemig ar Brawf, Olrhain ac Ynysu (Modiwl 7) ym mis Mehefin

Bydd yr Ymchwiliad yn cynnal gwrandawiad rhagarweiniol cychwynnol ar gyfer ei seithfed ymchwiliad i effaith y pandemig ar 'Profi, Olrhain ac Ynysu' (Modiwl 7). Bydd y gwrandawiad rhagarweiniol yn cael ei gynnal yn Dorland House, 121 Westbourne Terrace, Llundain, W2 6BU (map) ddydd Iau 27 Mehefin.

  • Dyddiad: 20 Mehefin 2024

Darganfyddwch am:

Cyhoeddiadau a thystiolaeth

Mae ein llyfrgell ddogfennau'n cadw'r holl gyhoeddiadau a thystiolaeth sy'n ymwneud ag archwiliadau a rhedeg yr Ymchwiliad.

Modiwlau

Gwybodaeth am bynciau’r ymchwiliadau (modiwlau) a gaiff eu harchwilio i gyflawni nodau’r Ymchwiliad.

Gylch Gorchwyl

Maer' ymchwiliad wedi derbyn ei Gylch Gorchwyl terfynol, sy'n gosod y pynciau ar gyfer archwiliadau'r Ymchwiliad i ymateb y DU i'r pandemig.