Beth yw Ymchwiliad Covid-19 y DU?

Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi’i sefydlu i archwilio parodrwydd ac ymateb y DU i bandemig Covid-19, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol. Mae gwaith yr Ymchwiliad yn cael ei arwain gan ei Gylch Gorchwyl.


Cynnydd yr Ymchwiliad

Dechreuodd yr Ymchwiliad ar 28 Mehefin 2022. Mae ei ymchwiliadau wedi'u trefnu i Modiwlau. Drwy gydol pob un o'r Modiwlau hyn, mae'r Ymchwiliad yn clywed tystiolaeth gan dystion, arbenigwyr a Cyfranogwyr Craidd trwy gyfres o gyfatebol gwrandawiadau.

Modiwlau

Gwrandawiadau

Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Cymru (Modiwl 2B) – Gwrandawiadau Cyhoeddus

  • Dyddiad: 27 Chwefror 2024
  • Dechrau: 10:00yb
  • Modiwl: Gwneud penderfyniadau craidd y DU; llywodraethu gwleidyddol - Cymru (Modiwl 2B)
  • Math: Cyhoeddus

Mae'r darllediad hwn wedi'i amserlennu. Byddwch yn gallu ei ffrydio isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd) o 10:00yb ar 27 Chwefror 2024.

Bydd y darllediad ar gyfer y gwrandawiad hwn ar gael yn fuan.


Mae Pob Stori O Bwys

Rydym yn eich gwahodd i ddweud wrthym am eich profiadau o bandemig Covid-19.

Mae Pob Stori o Bwys yn ffurflen ar-lein sy'n gofyn i chi ddewis o restr o bynciau ac wedyn sôn wrthym am beth ddigwyddodd. Wrth gymryd rhan, rydych yn ein helpu i ddeall effaith Covid-19, ymateb yr awdurdodau, ac unrhyw wersi y gellir eu dysgu.

Dysgu rhagor a chymryd rhan

Newyddion

Diweddariadau o'r Ymchwiliad

Digwyddiad ESM yn Paisley

Mae Pob Stori o Bwys: Ymholiad yn ymweld â Paisley, Derry / Londonderry ac Enniskillen i glywed profiadau pandemig pobl

Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi teithio ar draws yr Alban a Gogledd Iwerddon - i Paisley, Derry / Londonderry ac Enniskillen - i glywed pobl leol yn rhannu eu profiadau pandemig gyda'r Ymchwiliad yn bersonol.

  • Dyddiad: 9 Chwefror 2024
Canolfan gwrandawiad yn Dorland House

Diweddariad: Ymchwiliad yn cynnal gwrandawiad rhagarweiniol cyntaf ar gyfer y pumed ymchwiliad: Caffael ledled y DU

Yr wythnos hon bydd yr Ymchwiliad yn cynnal y gwrandawiad rhagarweiniol cyntaf ar gyfer ei ymchwiliad i Gaffael ledled y DU (Modiwl 5) ddydd Mawrth 6 Chwefror.

  • Dyddiad: 5 Chwefror 2024

Darganfyddwch am:

Cyhoeddiadau a thystiolaeth

Mae ein llyfrgell ddogfennau'n cadw'r holl gyhoeddiadau a thystiolaeth sy'n ymwneud ag archwiliadau a rhedeg yr Ymchwiliad.

Modiwlau

Gwybodaeth am bynciau’r ymchwiliadau (modiwlau) a gaiff eu harchwilio i gyflawni nodau’r Ymchwiliad.

Gylch Gorchwyl

Maer' ymchwiliad wedi derbyn ei Gylch Gorchwyl terfynol, sy'n gosod y pynciau ar gyfer archwiliadau'r Ymchwiliad i ymateb y DU i'r pandemig.