Aktualizacja zapytania: Ogłoszono nowe dochodzenia; Moduł 8 „Dzieci i młodzież”

  • Opublikowany: 21 maja 2024 r
  • Tematy: Moduł 8, Moduły

W dniu dzisiejszym przewodnicząca brytyjskiego dochodzenia w sprawie Covid-19, baronowa Hallett, wszczęła ósme dochodzenie w ramach tego dochodzenia, w którym bada się wpływ pandemii na dzieci i młodzież, oraz określiła plany wszczęcia dwóch kolejnych dochodzeń w 2024 r. 

 

Ósme dochodzenie skoncentruje się na wpływie pandemii na dzieci i młodzież, podjętych decyzjach oraz zakresie, w jakim uwzględniono dzieci. Pandemia dotknęła dzieci i młodzież na wiele różnych sposobów; stracili bliskich, możliwości akademickie, lata rozwoju społecznego i interakcji z rodziną i przyjaciółmi.

Nasz projekt badawczy „Głosy Dzieci i Młodzieży” sprawi, że dochodzenie dotrze do szerokiego grona tych dzieci i młodych ludzi.

Every Story Matters – nasze ogólnokrajowe ćwiczenie ze słuchania – zbiera także historie rodziców, opiekunów, nauczycieli i innych osób, które odegrały tak ważną rolę w życiu dzieci i młodych ludzi w tamtym czasie.

Przewodnicząca brytyjskiego dochodzenia w sprawie Covid-19, baronowa Hallett

Moduł 8 zbada wpływ pandemii na dzieci w całym społeczeństwie, w tym na te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i/lub niepełnosprawnościami. Uwzględnione zostaną różnorodne środowiska, wpływ podejmowania decyzji na dzieci i młodzież oraz długoterminowe konsekwencje pandemii. Więcej szczegółów na temat obszarów objętych dochodzeniem znajduje się w dokumencie tymczasowy zakres modułu 8.

Okno składania wniosków dla Uczestnika Podstawowego będzie otwarte od 21 maja do 17 czerwca 2024 r. 

Przewodniczący może również potwierdzić szeroki zakres kolejnych dochodzeń w ramach dochodzenia.

Moduł 9 skupi się na reakcji gospodarczej na pandemię. Dochodzenie rozpocznie się w lipcu 2024 r.

Dochodzenie ma ogłosić dalsze dochodzenie jeszcze jesienią, które zbada m.inwpływ pandemii na różne sposoby, w tym na zdrowie psychiczne i dobrostan społeczeństwa. Dalsze szczegóły zostaną wówczas opublikowane  

Pełną listę tematów, które będą badane w ramach Zapytania, można znaleźć w naszym artykule Warunki odniesienia.  

Przewodniczący nadal zamierza zakończyć przesłuchania publiczne w 2026 r. 

Dochodzenie składa się z różnych dochodzeń – zwanych „modułami” – które zbadają różne elementy gotowości Wielkiej Brytanii na pandemię i jej skutki oraz reakcję na nią. 

Dochodzenie wszczęło dotychczas siedem śledztw. 

Moduł 1 (Gotowość i odporność Wielkiej Brytanii na pandemię) oraz Moduł 2, 2A, 2B i 2C (Podstawowe podejmowanie decyzji politycznych i administracyjnych w Wielkiej Brytanii oraz administracje zdecentralizowane) zostały zakończone.

Aby zapewnić terminowość zaleceń dochodzenia, przewodniczący obiecał regularne publikowanie raportów. Planuje opublikować raport dotyczący Modułu 1 tego lata.

Zaktualizowany harmonogram przesłuchań przedstawia się następująco:

Moduł Otwarte w dniu… Badanie… Daktyle
3 8 listopada 2022 r Wpływ pandemii na systemy opieki zdrowotnej   poniedziałek 9 września – czwartek 10 października 2024 r
Przerwa: poniedziałek 14 października – piątek 25 października 2024 r
poniedziałek 28 października – czwartek 28 listopada 2024 r
4 5 czerwca 2023 r Szczepionki, leki i leczenie przeciwwirusowe w Wielkiej Brytanii  wtorek 14 stycznia – czwartek 30 stycznia 2025 r
5 24 października 2023 r Zamówienia publiczne w związku z pandemią w Wielkiej Brytanii podczas czterech tygodni przesłuchań publicznych poniedziałek 3 marca – czwartek 3 kwietnia 2025 r
7 19 marca 2024 r Podejście do testowania, śledzenia i izolacji przyjęte podczas pandemii poniedziałek 12 maja – piątek 30 maja 2025 r
6 12 grudnia 2023 r Sektor opieki w Wielkiej Brytanii Lato 2025