Diweddariad ar yr ymchwiliad: Cadarnhawyd gwrandawiadau cyhoeddus ar gyfer pum ymchwiliad hyd at haf 2025

 • Cyhoeddwyd: 26 Mawrth 2024
 • Pynciau: Gwrandawiadau, Modiwl 3, Modiwl 4, Modiwl 5, Modiwl 6, Modiwl 7

Heddiw, mae Cadeirydd Ymchwiliad Covid-19 y DU, y Farwnes Hallett, wedi nodi mwy o fanylion am yr amserlen ar gyfer gwrandawiadau cyhoeddus mewn pum ymchwiliad i redeg hyd at haf 2025.

Nid ydym yn gwybod pryd y bydd y pandemig nesaf yn taro. Rwyf am i ymchwiliadau gael eu cwblhau’n brydlon a chyhoeddi adroddiadau’n rheolaidd fel y gellir dysgu gwersi cyn gynted â phosibl. Heddiw, gallaf gadarnhau fy nghynlluniau ar gyfer pump arall o wrandawiadau cyhoeddus yr Ymchwiliad, hyd at haf 2025.

Cadeirydd Ymchwiliad Covid-19 y DU, y Farwnes Hallett

Mae’r amserlen wedi’i diweddaru fel a ganlyn:

 • Modiwl 3 yn ymchwilio i effaith y pandemig ar systemau gofal iechyd. Bydd ei wrandawiadau cyhoeddus yn rhedeg am 10 wythnos yn Llundain wedi'u rhannu gan egwyl o bythefnos.
  • Llun 9 Medi – Iau 10 Hydref 2024
  • Egwyl: Llun 14 – Gwe 25 Hyd
  • Llun 28 Hydref – Iau 28 Tach
 • Modiwl 4 yn archwilio brechlynnau, therapiwteg a thriniaeth gwrth-feirws ledled y DU. Mae'r Ymchwiliad yn bwriadu clywed tystiolaeth ar gyfer yr ymchwiliad hwn yn Llundain dros dair wythnos.
  • Maw 14 – Iau 30 Ionawr 2025
 • Modiwl 5 yn archwilio caffael pandemig ledled y DU dros bedair wythnos o wrandawiadau cyhoeddus.
  • Llun 3 Mawrth – Iau 3 Ebr
 • Modiwl 7 yn edrych ar y dull o brofi, olrhain ac ynysu a fabwysiadwyd yn ystod y pandemig.
  • Gwanwyn 2025
 • Modiwl 6 yn archwilio’r sector gofal ar draws y DU.
  • Haf 2025

Mae'r Cadeirydd wedi addo cyhoeddi adroddiadau rheolaidd yn ystod oes yr Ymchwiliad, er mwyn sicrhau bod yr argymhellion yn amserol. Bydd yr adroddiad o ymchwiliad cyntaf yr Ymchwiliad i Wytnwch a Pharodrwydd (Modiwl 1) yn cael ei gyhoeddi yng nghanol 2024.

Nod y Cadeirydd yw dod â gwrandawiadau cyhoeddus i ben erbyn haf 2026. Mae'r Ymchwiliad yn un DU gyfan a bydd yn archwilio ymatebion y Llywodraeth ddatganoledig a'r DU drwy gydol ei holl waith, gyda thair wythnos o wrandawiadau cyhoeddus Modiwl 2C yn Belfast yn dechrau fis nesaf.

Ceir rhestr lawn o'r pynciau y bydd yr Ymchwiliad yn ymchwilio iddynt yn y Gylch Gorchwyl

Mae saith ymchwiliad ar y gweill ar hyn o bryd i archwilio ystod eang o brofiad pandemig y DU. Modiwl 7 – Profi, Olrhain ac Ynysu ledled y DU – wedi’i agor yn gynharach yr wythnos hon.

Mae cefnogi ymchwiliadau cyfreithiol yr Ymchwiliad yn Mae Pob Stori O Bwys, ymarfer gwrando DU gyfan yr Ymchwiliad, a fydd yn darparu tystiolaeth am effaith ddynol y pandemig ar boblogaeth y DU. Bydd yr Ymchwiliad hefyd yn cyflwyno prosiect ymchwil pwrpasol ac wedi’i dargedu, gan glywed yn uniongyrchol gan blant a phobl ifanc yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig i helpu i lywio ei ymchwiliadau.

Bydd ymchwiliadau pellach sy'n cwmpasu agweddau eraill ar gylch gorchwyl yr Ymchwiliad, gan gynnwys effaith Covid ac anghydraddoldebau yng nghyd-destun gwasanaethau cyhoeddus, yn cael eu hagor yn ystod y misoedd nesaf.